Trainingen en coaching

wij verzorgen ook

Training- en coaching sessies

Wilt u graag uw kennis verversen of nieuwe vaardigheden aanleren?
Wij begrijpen u helemaal! U kunt hier een overzicht vinden van de trainingen die wij leveren.
Is er iets dat u aanspreekt of heeft u vragen? Neem gerust contact met ons.

Samen sterk

training

Deze training is er op gericht organisaties weerbaar te maken tegen agressie in de zorgverlening. Er zijn verschillende manieren waarop hiermee omgegaan kan worden. Wij maken gebruik van diverse interventie technieken die wij graag ook aan u leren. Escalaties kunnen zodoende op een professionele manier voorkomen en aangepakt worden, zodat veiligheid en rust gewaarborgd blijven.

Triple C

training

De Triple -C behandel- en begeleidingsmodel is een goede aanvulling voor u indien u werkt met mensen die last hebben van een verstandelijke beperking, gedragsproblemen of psychische problemen. Triple C staat voor Cliënt-Competentie-Coach en is ontwikkeld door D. van der Weerd en H. van Wouwe. Triple-C is een behandel- en begeleidingsmodel die zich richt op het herkennen van onvervulde menselijke behoeften. Cliënten en coaches bouwen door middel van een gezamenlijke dag invulling  een goede vertrouwensrelatie en betere competenties.

Medicatie

training

In de zorg zijn er genoeg cliënten te vinden die langdurig medicijnen nodig hebben. Hier moet er voorzichtig mee omgegaan worden aangezien het mis kan gaan wanneer er bijvoorbeeld een verkeerde dosering word toegediend. Medicijnen horen daarom alleen toegediend te worden door medewerkers die hiervoor bekwaam zijn. Gedurende deze training word er aandacht geschonken aan de protocollen en wetgeving over medicatie toediening. Daarnaast leert elke cursist over de werking, risico’s, bijwerkingen van medicijnen, hoe hygiënisch te werken en wat te doen bij bijwerkingen.

Bedrijfshulpverlening (BHV)

TRAINING

Tijdens deze cursus leert u algemene eerste hulp technieken, brandbestrijding en ontruiming.  Als onderdeel van de eerste hulp technieken leert u algemene hulpverleningstechnieken, reanimeren, alarm slaan bij BHV en AED. U leert ook hoe uitwendeige wonden te behandelen. Verder leert u de gevaren die er ontstaan bij een brand, hoe u hierop kan reageren en de maatregelen welke er getroffen dienen te worden. 

Epilepsie

training

Elke zorgverlener word wel eens geconfronteerd met mensen die epilepsie hebben. Tijdens deze training word duidelijk hoe hiermee om te gaan en hierop in te spelen. Na deze training zal u in staat zijn om aan te geven welke vormen van epilepsie er zijn, hoe deze ontstaan en hoe deze behandeld worden.

Diabetes

training

Deze training is voor een ieder die meer wilt weten over diabetes mellitus. Het toedienen van insuline is een voorbehouden handeling aangezien het risicovol kan zijn. Tijdens deze training leert u de nodige richtlijnen en protocollen om op de juiste manier te kunnen handelen. U zult ten eerste leren wat de verschillende vormen van diabetes zijn. Vervolgens zult u leren hoe insuline toe te dienen, bloedglucose controleren door middel van een bloedglucose meter, het gebruik van een injectiepen en insulinepomp.

Tilliften

training

Het verminderen van de fysieke belasting te waar mogelijk is belangrijk vanwege de vele nadelige gevolgen die een slechte werkhouding met zich mee kan brengen. Tijdens deze training leert elke cursist daarom hoe op een verantwoorde wijze te tillen met verschillende tilliften. De cursist leert om te gaan met de stalift, verrijdbaretillift en de plafondlift, maar ook hoe te tillen zonder tillift.

Zuurstof

TRAINING

Zuurstoftoediening mag alleen in opdracht van een arts, door een bekwame persoon gedaan worden. Tijdens deze cursus leert u in welke situaties er zuurstof nodig kan zijn en de nodige veiligheidsmaatregelen die hiermee gepaard gaan. Elke cursist leert om te gaan met belangrijke apparaten zoals de zuurstofmasker, zuurstofzonde, neusbril en non-rebreathing masker.

Sondevoeding

training

Gedurende deze training leren de deelnemers de nodige protocollen omtrent sondevoeding. Belangrijk hierbij is dat men ook weet wat de indicaties zijn voor het geven van sondevoeding. Er word daarom gekeken naar de verschillende ziektebeelden, mogelijke aandoeningen en de wet BIG. U leert vervolgens hoe de neus/maag sonde en PH waarde te controleren. Daarna leert u hoe handmatig en via de voedingspomp, sondevoeding en medicatie toe te dienen via de neusmaagsonde. Tenslotte leert u de PEG sonde en de insteekopening te verzorgen.

Stomaverzorging

training

Een stoma kan ervoor zorgen dat bepaalde klachten voorkomen worden of verminderen waardoor een persoon weer zelfstandig kan functioneren. Als zorgverlener is het belangrijk dat u op de hoogte ben van de protocollen. Tijdens deze training zullen wij ons verdiepen in de BIG wet, stomazorg, ziektebeeld en het bieden van ondersteuning en begeleiding.

Wet zorg en dwang

training

Sinds 1 januari 2020 vervangt de Wet zorg en dwang (WZD) de Wet BOPZ (Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen). De Wet zorg en dwang maakt duidelijk wat de de rechten zijn van mensen met een verstandelijke beperking of psychische aandoeningen omtrent onvrijwillige zorg en opname.
Er moet nu meer dan voorheen afgewogen worden of onvrijwillige zorg of vrijheidsbeperkende maatregelen ingezet mogen worden. Volgens de nieuwe wet mag dat alleen indien er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt of zijn omgeving. 
Gedurende deze laagdrempelige training leert u op welke manier deze nieuwe wet invloed heeft op uw werksituatie. Het is de bedoeling dat elke cursist aan het einde van deze training bekend is met de Wet zorg en dwang en weet in welke situaties deze ingezet mag worden. Daarbij weet de cursist welke stappen ondernomen moeten worden indien de Wet Zorg en dwang toegepast kan worden.

Coaching via het GROW model

(individueel of in teamverband)

coaching sessies

Tijdens deze coaching sessie leert u hoe het Grow model toe te passen binnen de zorg. Het GROW model is erop gericht mensen beter te laten presteren aan de hand van 4 principes. GROW staat namelijk voor : Goal, Reality, Options en Will.

blijf op de hoogte

Meld je aan